TERENY ŁOWIECKIE

TERENY ŁOWIECKIE

Suwalszczyzna słynęła ze swoich lasów już w XV wieku, chętnie przyjeżdżali tu na łowy książęta litewscy i królowie polscy. Dziś na tych terenach można spotkać zarówno grubego zwierza, jak i zwierzynę drobną i ptactwo łowne. Poluje się zwykle na łosie, dziki, sarny, jelenie, zające, a także lisy, borsuki, jenoty oraz dzikie gęsi, kaczki krzyżówki i kuropatwy.

Tereny łowieckie Suwalszczyzny zajmują ponad 320 000 ha, z czego na lasy przypada 122 000 ha. Obszar ten podzielony jest na 57 obwodów łowieckich: z tego 46 obwodów należy do kół łowieckich, a pozostałe 11 (jako obwody wydzielone na terenie Puszczy Augustowskiej) znajdują się w gestii Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Adresy:

* Biuro Polowań „Knieja”
Suwałki, 1 Maja 25
tel./fax (087) 566 57 24
* Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy
Suwałki, 1 Maja 25
tel. (087) 566 57 24
* Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
Białystok, Lipowa 51
tel. (085) 653 04 71
* Sklep myśliwski „Garda”
Augustów, Nadrzeczna 79
tel. (087) 643 40 42
* Sklep myśliwski
Suwałki, 1 Maja 25
tel. (087) 566 57 24
* Sklep myśliwski
Suwałki, Sejneńska 7
tel. (087) 566 33 37
* Koło łowieckie „Batalion”
Augustów, Kasztanowa 27a
tel. (087) 643 25 87

W Internecie:

* Polski Związek Łowiecki
http://www.pzlow.pl/
* Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Suwałkach
http://pzl.suwalki.pl/

 

Wędkarstwo

Większość jezior na Suwalszczyźnie jest dzierżawiona przez Polski Związek Wędkarski w Warszawie – Przedsiębiorstwo Rybackie w Rucianem Nidzie. Część większych akwenów znajduje się w rękach spółek rybackich, a tylko mniejsze zbiorniki są dzierżawione przez osoby prywatne. Gospodarzem wód Wigierskiego Parku Narodowego jest dyrekcja Parku.

Wędkarze chcący łowić na wodach Polski Związek Wędkarski lub Wigierskiego Parku Narodowego winni wykupić kartę licencyjną i zapoznać się z regulaminem połowów wędkarskich. Na pozostałych wodach opłaty za wędkowanie pobierają spółki rybackie oraz prywatni dzierżawcy.

W Wigierskim Parku Narodowym dozwolone są połowy wędkarskie na następujących jeziorach: Czarne (koło Bryzgla), Czarne (koło Gawrychrudy), Leszczewek, Mulaczysko, Omułówek, Pierty i Wigry oraz na rzece Czarnej Hańczy (na odcinku od Czerwonego Folwarku po Studziany Las).

Większość jezior w obrębie Suwalskiego Parku Krajobrazowego jest dzierżawiona przez Polski Związek Wędkarski. Są to następujące jeziora: Boczniel, Gulbin, Hańcza, Jeglówek, Kojle, Kopane, Krajwelek, Linówek, Okrągłe, Perty, Postawelek, Przechodnie, Purwin, Szurpiły. Licencje na wędkowanie na tych jeziorach sprzedają Polski Związek Wędkarski, Suwałki, M. Konopnickiej 7, oraz Sklep wędkarski na bazarze w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej. Ponadto Polski Związek Wędkarski trzyma pieczę nad jeziorami: Blizienko, Blizno, Necko, Rospuda, Dechłe, Długie, Dowcień, Gaładuś, Gremzdy, Pełele, Sejwy, Żubrowo, Białe (Filipowskie), Boczne, Bolesty, Czostków, Długie, Gacne, Garbaś, Głębokie, Jemieliste, Kamienne, Kościelne, Krzywe (Huciańskie – wraz z Czarnym, Dąbrówką, Koleśnym i Zielonym), Krzywe (Przeroślańskie), Marianka, Mauda, Mieruniszki Wielkie, Mieruniszki Małe, Przystajne, Rospuda, Staw Płociczno, Sumowo, Wysokie.

Adresy:

* Polski Związek Wędkarski, Obiekt Rybacki w Suwałkach
16-400 Suwałki, M. Konopnickiej 7
tel. (087) 566 40 05; (087) 566 36 36
* Wigierski Park Narodowy
Krzywe 82, 16-400 Suwałki
tel. (087) 566 63 22 (informacja codziennie, przez całą dobę)
* Wylęgarnia Ryb WPN
Tartak
tel. (087) 563 70 92
* Ośrodek Zarybieniowy PZW
Gawrych Ruda
tel. (087) 563 90 77
* Polski Związek Wędkarski
Augustów, Wojska Polskiego 55
tel. (087) 643 36 93
* Sklep wędkarski „Kormoran”
Augustów, Kopernika 3
tel. (087) 643 05 75
* Sklep wędkarski „Kormoran”
Suwałki, Sejneńska 6/2
tel. (087) 566 61 22
* Sklep wędkarski „Rex”
Suwałki, Krótka 4
tel. (087) 563 05 63
* Sklep wędkarski „Stynka”
Suwałki, 1 Maja 1
tel. (087) 565 33 19;
Utrata 2c
tel. 565 23 97
* Sklep wędkarski
Augustów, Mostowa 24
tel. (087) 644 75 85
* Sklep wędkarski „Zeta”
Suwałki, Chłodna 8
tel. (087) 566 40 77

W Internecie:

* Polski Związek Wędkarski
http://www.pzw.org.pl/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *